:
:
Duyurular
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslar arası bir statü olarak tanımlanmaktadır.

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir. Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan kişilerin durumu ise T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıca değerlendirilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Kolaylıklar

 

a) Basitleştirilmiş usullere ilişkin kolaylıklar:

·         İhracatta yerinde gümrükleme,

·         İzinli gönderici(transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sev edebilme),

·         Götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

·         Teminatlı işlemlerde kısmi oranda teminat verebilme,

·         Odalara onay ve gümrük idarelerine vize işlemlerine gerek olmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,

·         Eşyanın kıymetine bağlı olmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme,

·         Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

·         Eşya türüne sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden (supalan işlem) yararlanabilme,

·         Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,

·         Konşimentosu ibraz edilmeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,

·         Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme,

b) Emniyet ve güvenliğe ilişkin kolaylıklar:

·         Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,

·         İthalat ve ihracat gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce, fiziki muayene ve belge kontrolü olmadan işlem görebilme(mavi hat uygulaması),

·         Taşıt üstü işlemlerde mavi hattan yararlanabilme,

·         Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutabilme,

·         Belge kontrolü veya muayene olması halinde, bu işlemlerin öncelikli olarak yapılabilmesi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Olmanın Getirileri

1- Piyasada güvenilir kişi olarak tanınma

2- İşlem maliyetlerin azalışından ve süre kazanımından kaynaklı rekabet gücü artışı

3- Anlaşma yapılan ülkelerdeki ayrıcalıklardan faydalanabilme

4- Tedarik masraflarının azalması

5- Sevkiyatla ilgili belirsizliklerin en aza indirilmesi

6- Firmaların kurallara uygun çalışmaya teşvik edilmesi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verilirken Bakılan Koşullar

Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır:

•Güvenilirlik Koşulu

• Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu

• Mali Yeterlilik Koşulu

• Emniyet ve Güvenlik Koşulu

 


Alp Gümrük Müşavirliği Copyright 2011 Her hakkı saklıdır.
Şeyh Şamil Mah. 160. Sok. İçtaş Blokları C2/9 Blok No: 1 Eryaman / ANKARA Tel: +90 (312) 812 11 56 - 812 11 57 - Faks:+90 (312) 812 11 58
e-Posta İletişim